Implantater

Implantater kan bruges der hvor der mangler en eller flere tænder. Det er i dag en almindelig og veldokumenteret behandling, som de fleste, der mangler tænder kan få gavn af, men i nogle tilfælde, vil det ikke være muligt at behandle med implantater. Dette kan fx være, hvis der mangler så meget knogle i det område, hvor tanden mangler, at implantatet ikke vil kunne sidde fast, hvis der er helbredsmæssige kontraindikationer eller hvis man har svær paradentose. I disse tilfælde, kan alternativet være en brobro eller en delprotesedelprotese.

Et implantat fungerer som en kunstig tandrod, hvorpå man kan sætte en krone. Det er formet som en skrue, som under et mindre indgreb skrues op i kæben. Implantatet består af titanium, som er et materiale kroppen tolererer godt. Det er overfladebehandlet på en sådan måde, at knoglen kan vokse fast direkte på det.

Ønsker du et implantat, skal du dog være forberedt, at det er en behandling, der strækker sig over en længere periode. Hvis du skal have trukket en tand ud inden behandling, skal knoglen hele op efter tandudtrækningen og igen efter implantatet er indsat, før der kan sættes en krone fast på implantatet. Dette skyldes, at implantatet først må belastes, når knoglen er vokset ordentligt fast på det.

Implantatbehandling er i dag en af de foretrukne behandlinger, hvor der mangler en eller få tænder, men i nogle tilfælde opstår der komplikationer i form af, at implantatet ikke gror fast i knoglen. I disse tilfælde, må implantatet fjernes og opheling af knoglen afventes, inden der kan skrues et nyt implantat i. Ydermere er implantater, ligesom almindelige tænder, i fare for at miste fæstet i knoglen, hvis de bliver angrebet af parodontose.

Et implantat kræver grundig renhold og en god mundhygiejne er derfor enormt vigtig, hvis man får implantatbehandling. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen opfølges med regelmæssige røntgenbilleder ved de almindelige undersøgelser.