Revner i tænderne / infraktioner

Hvad er en dentininfraktion

En infraktion er en revne i tandbenet, også kaldet dentinen, som er tandens næstyderste lag, altså det lag, der ligger under emaljen. I de fleste tandsæt kan ses små revner i emaljen, som ikke volder problemer, men infraktionerne kan ikke altid ses udefra ej heller på røntgen. Dog kan de volde store gener og smerter, specielt under spisning.

Hvorfor opstår infraktioner

Infraktioner ses oftest i tænder, der på anden måde er kompromitteret, altså hvis der i forvejen er en fyldning, eller hvis der er caries i tanden, men de forekommer også i sjældnere tilfælde i helt intakte tænder.
De kan opstå, hvis der tygges i noget hårdt, eller der kommer et slag på tanden men også bare pga. mange års slid og brug. Så kaldes det et træthedsbrud i tanden.
De tænder, hvor der oftest forekommer infraktioner, er tænder, der er behandlet med sølvfyldninger. Sølvfyldninger trækker sig sammen og udvider ved påvirkning fra kulde/varme, hvilket kan skabe spændinger, som overføres til tanden og i sidste ende forårsage en revne. Infraktionerne ses typisk i kindtænderne.

Hvordan føles infraktioner

Det er ikke altid, at infraktioner kan mærkes, men symptomerne er smerter i form af jag, når der tygges på noget hårdt eller sejt, eller der kommer kulde på tanden. Der kan gå lange perioder imellem at smerterne udløses, og det kan være svært både for en selv og for tandlægen at finde ud af hvilken tand, der er den problemgivende. Diagnosen stilles ud fra de beskrevne symptomer, og det er ikke altid, de kan fremprovokeres, når man sidder i tandlægestolen. Til at stille diagnosen har tandlægen en speciel type bidepind, der kan belaste enkelte områder på hver tand, og ofte kan dette give et billede af, hvilken tand og hvor i tanden revnen ligger. Det skal dog nævnes, at det aldrig er muligt at forudsige, præcis hvordan og hvor langt i tanden en revne forløber, og det kan derfor kræve flere behandlinger, før et tilfredsstillende resultat opnås.

Behandling af infraktioner

Behandlingen af symptomgivende revner kan som nævnt være en længere proces, hvor der startes med den mest skånsomme behandling, som vil stabilisere tanden, så revnen ikke giver sig, når der tygges på den. Hvis der er en sølvfyldning i tanden, vil det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at skifte denne til en plastfyldning, som vil lime revnen sammen. Skift til plast kombineres gerne med, at tanden slibes ud af tyggekontakt, så der ikke er samme hårde belastning på den svage del af den.
Hvis skift til plast ikke har den ønskede effekt eller hvis den fyldning, der har været i tanden, har været stor, kan løsningen være at sætte en keramik- eller guldkrone på tanden. Denne vil fungere som en beskyttende og omsluttende hætte, der holder sammen på tanden. Hvis der fortsat ikke er effekt af behandlingen, er det tegn på, at revnen løber hele vejen ind, hvor nerven ligger, og at denne har taget skade, fordi bakterier er trængt ind. Næste behandling vil derfor være rodbehandling.
I enkelte tilfælde kan revnen være så uheldigt placeret, at tanden flækker helt, og hvis det er en lodret løbende revne, der løber ned ad roden, og tanden flækker på langs, kan den ikke reddes og må trækkes ud. Dette kan ske midt i behandlingsforløbet og er selvsagt meget utilfredsstillende både for patient og tandlæge.
Symptomgivende revner i tænderne kan være en frustrerende, langvarig og bekostelig affære, og dette er vigtigt at indstille sig på, inden behandling igangsættes, så der ikke opstår misforståelser undervejs.

×

Ring op

Skriv til mig
Står du i en situation, hvor du har behov for vores hjælp? Skriv til os via formularen nedenfor.

Find os

Menu